JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

www.jdetables.com

Implementation Guides |  920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F9671SDSoftware Update Detail Table
5F0911GLAccount Ledger
6F4311PDPurchase Order Detail File
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F41021LIItem Location File
10F03012AICustomer Master by Line of Business

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F4211SDSales Order Detail File
3F4101IMItem Master
4F0101ABAddress Book Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4102IBItem Branch File
7F03B11RPCustomer Ledger
8F4311PDPurchase Order Detail File
9F4111ILItem Ledger File
10F0411RPAccounts Payable Ledger

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File
PHPRef.com - the webs number one PHP Function reference tool

118 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 40 | F49219 TABLE

40: Inventory/OP Base
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F49219UD1181Sales Order Detail - Tag History FileExtra Features Files42: Sales ManagementBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT UDDOCO, UDDCTO, UDKCOO, UDLNID, UDVMCU, UDTRP, UDLOAD, UDDSGP, UDBPFG, UDDSTN, UDUM, UDDEFF, UDDUNC, UDFDUC, UDDREV, UDFDRV, UDANUM, UDSIDT, UDINCY, UDLDDT, UDLDTM, UDDCDT, UDPCQY, UDUOMC, UDTEMP, UDSTPU, UDDNTY, UDDNTP, UDDETP, UDDTPU, UDVCF, UDPRAS, UDCP01, UDIQTY, UDSTUM, UDBUM6, UDAMBR, UDBUM3, UDWGTR, UDBUM5, UDFRTV, UDFRTD, UDFRCC, UDFRVC, UDPVEH, UDRLNO, UDMCUR, UDFLTN, UDDSNN, UDARCT, UDSORG, UDELTM, UDPTNR, UDIAN8, UDPTC, UDDOC, UDDCT, UDKCO, UDCRR, UDCRCD, UDTXA1, UDEXR1, UDTV01, UDTV02, UDTV03, UDTV04, UDTV05, UDTVCD, UDTVQT, UDTVDT, UDTVUM, UDUSER, UDPID, UDJOBN, UDUPMJ, UDTDAY, UDSBCK, UDEDCK, UDCMDM, UDBBCK, UDRQSJ, UDPSDJ, UDADLJ, UDSUB, UDSTTS, UDRATT, UDFUF1, UDFRTC, UDFRAT, UDAFT, UDOMCU, UDOBJ, UDLT, UDFAPP, UDDSPR, UDDSFT, UDDMT1, UDDMS1, UDCOT, UDCMGL, UDBALU, UDAPOT, UDACGD, UDANI, UDAID, UDOPOL, UDOPBO, UDOPID, UDOPCS, UDOPLL, UDOPMS, UDOPSS, UDOPBA, UDFXSR, UDPSJOBNO, UDJOBSQ, UDCARDNO, UDDELBATCH FROM F49219

TOP920 | 40 | F49219 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1UDDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
2UDDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
3UDKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4UDLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
5UDVMCUDepot - TripStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
6UDTRPTrip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
7UDLOADDate - Scheduled LoadDateGeneric Edit60
8UDDSGPDispatch GroupStringUDC (41B DG)30 Allow NULL? 
9UDBPFGBulk/Packed FlagCharacterUDC (41B BF)10 Allow NULL? 
10UDDSTNDistanceNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11UDUMUnit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
12UDDEFFDeferred Entries FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13UDDUNCAmount - Deferred CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
14UDFDUCAmount - Foreign Deferred CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
15UDDREVAmount - Deferred RevenueNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
16UDFDRVAmount - Foreign Deferred RevenueNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
17UDANUMNumber - AAI Table NumberNumericGeneric Edit40 Allow NULL? 
18UDSIDTScheduled Invoice DateDateGeneric Edit60
19UDINCYInvoice Cycle CodeStringUDC (40 CY)30 Allow NULL? 
20UDLDDTLoad Confirm DateDateGeneric Edit60
21UDLDTMTime - LoadNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
22UDDCDTDelivery Confirm DateDateGeneric Edit60
23UDPCQYUnits - Primary Committed QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
24UDUOMCUnit of Measure - Committed QuantityStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
25UDTEMPTemperatureNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
26UDSTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
27UDDNTYDensityNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
28UDDNTPDensity Type - At Standard TemperatureCharacterUDC (41B DT)10 Allow NULL? 
29UDDETPDensity TemperatureNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
30UDDTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
31UDVCFVolume Correction FactorNumericGeneric Edit75 Allow NULL? 
32UDPRASPrice at Ambient/Standard/Weight (A S W)CharacterUDC (38 PR)10 Allow NULL? 
33UDCP01Sales Price Based On DateCharacterUDC (40 DB)10 Allow NULL? 
34UDIQTYUnits - Invoice QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
35UDSTUMQuantity - Primary Stock Accounting UnitNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
36UDBUM6Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
37UDAMBRVolume - AmbientNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
38UDBUM3Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
39UDWGTRWeight ResultNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
40UDBUM5Unit of Measure 5StringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
41UDFRTVSupplier Freight CalculatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
42UDFRTDCustomer Freight CalculatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
43UDFRCCAmount - Customer Freight ChargeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
44UDFRVCAmount - Supplier Freight ChargeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
45UDPVEHPrimary Vehicle IdStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
46UDRLNORegistration/License NumberStringGeneric Edit130 Allow NULL? 
47UDMCURBusiness Unit - A/R DefaultStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
48UDFLTNFlight NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
49UDDSNNDestinationStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
50UDARCTAircraft TypeStringGeneric Edit (49 AT)50 Allow NULL? 
51UDSORGOriginStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
52UDELTMTime - ElapsedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
53UDPTNRShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
54UDIAN8Address Number - Bond IssuedNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
55UDPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
56UDDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
57UDDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
58UDKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
59UDCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
60UDCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
61UDTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
62UDEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
63UDTV01Sales Detail Line OriginCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
64UDTV02Future Use 02CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
65UDTV03Future Use 03CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
66UDTV04Future Use 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
67UDTV05Future Use 05CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
68UDTVCDFuture Use CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
69UDTVQTFuture Use QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
70UDTVDTFuture Use DateDateGeneric Edit60
71UDTVUMFuture Use Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
72UDUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
73UDPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
74UDJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
75UDUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
76UDTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
77UDSBCKCheck Sell By DateCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
78UDEDCKCheck Expiration DateCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
79UDCMDMCommitment Date MethodCharacterUDC (H40 CD)10 Allow NULL? 
80UDBBCKCheck Best Before DateCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
81UDRQSJDate - Requested ShipDateGeneric Edit60
82UDPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
83UDADLJDate - Actual DeliveryDateGeneric Edit60
84UDSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
85UDSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
86UDRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
87UDFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
88UDFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
89UDFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
90UDAFTApply Freight - Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
91UDOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
92UDOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
93UDLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
94UDFAPPDiscount Application TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
95UDDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
96UDDSFTDiscount Factor Type - $ or % (D/P)CharacterUDC (H41 DS)10 Allow NULL? 
97UDDMT1Agreement Number - Distr. (secondary)StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
98UDDMS1Agreement Supplement - Dist. (Secondary)NumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
99UDCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
100UDCMGLCommitment MethodCharacterUDC (H40 CM)10 Allow NULL? 
101UDBALUContract Balances Updated Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
102UDAPOTActual PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
103UDACGDActual GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
104UDANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
105UDAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
106UDOPOLOP Original Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
107UDOPBOOP Business ObjectiveStringUDC (34A BO)300 Allow NULL? 
108UDOPIDOP Scenario IDStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
109UDOPCSOP CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
110UDOPLLOP Partial Ship Line ItemsCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
111UDOPMSOP Allow Multi SourceCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
112UDOPSSOP Allow SubstitutesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
113UDOPBAOP Allow BackordersCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
114UDFXSRFix Source LocationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
115UDPSJOBNOProduction Sequencing Job NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
116UDJOBSQJob Sequence NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
117UDCARDNOCard NumberStringUDC (40R CD)40 Allow NULL? 
118UDDELBATCHDelivery Batch NumberStringGeneric Edit60 Allow NULL? 

TOP920 | 40 | F49219 INDEXES

NumberDescription
1Order Number Order Type +A (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1DOCODocument (Order No Invoice etc.)Ascending
2DCTOOrder TypeAscending
3KCOOOrder Company (Order Number)Ascending
4LNIDLine NumberAscending