JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

www.jdetables.com

Implementation Guides |  920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F9671SDSoftware Update Detail Table
3F0101ABAddress Book Master
4F4101IMItem Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4311PDPurchase Order Detail File
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F4211SDSales Order Detail File
3F4101IMItem Master
4F0101ABAddress Book Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4102IBItem Branch File
7F03B11RPCustomer Ledger
8F4311PDPurchase Order Detail File
9F0411RPAccounts Payable Ledger
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File
PHPRef.com - the webs number one PHP Function reference tool

120 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?910 | 41 | F4101Z1A TABLE

41: Inventory Management
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1910F4101Z1ASZ1201F4101 Detail Item Master Unedited TransactionTransaction Files41: Inventory ManagementBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZITBR, SZMCU, SZITM, SZMMCU, SZKIT, SZNMFC, SZNMFI, SZSTCC, SZFRT1, SZFRT2, SZHSCD, SZPDCG, SZRETPOL, SZSRYN, SZIBYN, SZPFCT, SZECCN, SZDMFR, SZUNNA, SZHZDC, SZHZDL, SZFPNT, SZSTPU, SZPKGP, SZPKIN, SZSRSK, SZPDGR, SZDSGP, SZDNTB, SZSTCN, SZRPTM, SZRQTC, SZLPGP, SZCAVP, SZDNTY, SZDNTP, SZDETP, SZDTPU, SZCOEX, SZTMMN, SZTPUM, SZTMMX, SZTPUX, SZDSMN, SZDNTM, SZDNMX, SZDNTX, SZLPGV, SZTPU1, SZMNVC, SZMXVC, SZRTOB, SZPRODM, SZPRODF, SZMCUZ, SZDCD1, SZDCD2, SZDCD3, SZDCD4, SZDCD5, SZCRTU, SZRPRBL, SZRTRND, SZCCOST, SZSTVL, SZBUM0, SZLRFG, SZHCOR, SZACOR, SZABBL, SZATWH, SZRPLT, SZBCAT, SZFCAT, SZRECD, SZMLIT, SZMLOT, SZSPLP, SZPTPH, SZPKPH, SZRPPH, SZDEFI, SZLCOD, SZDLTN, SZVLOC, SZHLOC, SZPPUT, SZPPIK, SZPRLC, SZMPTL, SZMUMS, SZFIFR, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZSTAW, SZEFFT, SZDOC, SZDCT, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY FROM F4101Z1A

TOP910 | 41 | F4101Z1A COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZITBRUpdate Item BranchCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
15SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
16SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
17SZMMCUBranchStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
18SZKITParent (short) Item NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
19SZNMFCFreight Classification (NMFC)StringUDC (49 BE)40 Allow NULL? 
20SZNMFINMFC Item NumberStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
21SZSTCCStandard Transportation Commodity CodeStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
22SZFRT1Freight Category Code 1StringUDC (49 CJ)60 Allow NULL? 
23SZFRT2Freight Category Code 2StringUDC (49 CK)60 Allow NULL? 
24SZHSCDHarmonized Shipping CodeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
25SZPDCGProducer of GoodsStringUDC (49 BV)40 Allow NULL? 
26SZRETPOLReturn PolicyCharacterUDC (17 RT)10 Allow NULL? 
27SZSRYNEligible Supplier RecoveryCharacterUDC (17 SR)10 Allow NULL? 
28SZIBYNCreate Equipment MasterCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
29SZPFCTPreference CriteriaCharacterUDC (49 BU)10 Allow NULL? 
30SZECCNExport Control Commodity NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
31SZDMFRDomestic/Foreign CommodityCharacterUDC (49 BW)10 Allow NULL? 
32SZUNNAUN or NA NumberStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
33SZHZDCHazard Class or DivisionStringUDC (49 BX)30 Allow NULL? 
34SZHZDLHazard LabelStringUDC (49 CC)30 Allow NULL? 
35SZFPNTFlash Point TemperatureNumericGeneric Edit40 Allow NULL? 
36SZSTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
37SZPKGPPackaging GroupStringUDC (49 BY)30 Allow NULL? 
38SZPKINPackaging InstructionsStringUDC (49 CB)40 Allow NULL? 
39SZSRSKSubsidiary RiskStringUDC (49 BZ)30 Allow NULL? 
40SZPDGRProduct GroupStringUDC (41B PG)30 Allow NULL? 
41SZDSGPDispatch GroupStringUDC (41B DG)30 Allow NULL? 
42SZDNTBDensity TableStringUDC (41B DN)40 Allow NULL? 
43SZSTCNStandard Temp Conv Table For InventoryStringUDC (41B TT)40 Allow NULL? 
44SZRPTMReporting Temperature TableStringUDC (41B TT)40 Allow NULL? 
45SZRQTCRequires Temperature Conversion FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
46SZLPGPLPG Product Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
47SZCAVPCalculate VaporCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
48SZDNTYDensityNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
49SZDNTPDensity Type - At Standard TemperatureCharacterUDC (41B DT)10 Allow NULL? 
50SZDETPDensity TemperatureNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
51SZDTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
52SZCOEXCoefficient of ExpansionNumericGeneric Edit155 Allow NULL? 
53SZTMMNTemperature MinimumNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
54SZTPUMTemperature Type - MinimumCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
55SZTMMXTemperature MaximumNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
56SZTPUXTemperature Type - MaximumCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
57SZDSMNDensity MinimumNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
58SZDNTMDensity Type - MinimumCharacterUDC (41B DT)10 Allow NULL? 
59SZDNMXDensity MaximumNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
60SZDNTXDensity Type - MaximumCharacterUDC (41B DT)10 Allow NULL? 
61SZLPGVLPG Vapor TemperatureNumericGeneric Edit70 Allow NULL? 
62SZTPU1Temperature Type - LPG VapourCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
63SZMNVCMinimum Volume Correction FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
64SZMXVCMaximum Volume Correction FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
65SZRTOBReconcileCharacterUDC (41B RF)10 Allow NULL? 
66SZPRODMProduct ModelStringUDC (17 PM)80 Allow NULL? 
67SZPRODFProduct FamilyStringUDC (17 PA)80 Allow NULL? 
68SZMCUZBusiness Unit - AltStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
69SZDCD1Disposition Code 1StringUDC (17 P1)30 Allow NULL? 
70SZDCD2Disposition Code 2StringUDC (17 P2)30 Allow NULL? 
71SZDCD3Disposition Code 3StringUDC (17 P3)30 Allow NULL? 
72SZDCD4Disposition Code 4StringUDC (17 P4)30 Allow NULL? 
73SZDCD5Disposition Code 5StringUDC (17 P5)30 Allow NULL? 
74SZCRTUCreated by userStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
75SZRPRBLRepairable FlagCharacterUDC (17 TF)10 Allow NULL? 
76SZRTRNDReturnable FlagCharacterUDC (17 TF)10 Allow NULL? 
77SZCCOSTS/WM Cost ComponentStringUDC (30 CA)30 Allow NULL? 
78SZSTVLStrategic VolumeNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
79SZBUM0Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
80SZLRFGGantry/Load Rack FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
81SZHCORHydrometer CorrectionCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
82SZACORAir CorrectionCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
83SZABBLAuto Batch BlendCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
84SZATWHAuto WarehouseCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
85SZRPLTReplenishment TypeStringUDC (41B RT)30 Allow NULL? 
86SZBCATBlend CategoriesStringUDC (41B BC)30 Allow NULL? 
87SZFCATFill CategoryStringUDC (41B FC)30 Allow NULL? 
88SZRECDReconciled Thru DateDateGeneric Edit60
89SZMLITMix Items (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
90SZMLOTMix Dates / Lots (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
91SZSPLPSplit Lines - Putaway (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
92SZPTPH1 or 2 Phase PutawayCharacterUDC (H46 PT)10 Allow NULL? 
93SZPKPH1 or 2 Phase PickingCharacterUDC (H46 PK)10 Allow NULL? 
94SZRPPH1 or 2 Phase ReplenishmentCharacterUDC (H46 RP)10 Allow NULL? 
95SZDEFIDefinitionStringUDC (46 DF)100 Allow NULL? 
96SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
97SZDLTNOverflow LocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
98SZVLOCLocation - VarianceStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
99SZHLOCLocation - HoldingStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
100SZPPUTLocation - Base PutawayStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
101SZPPIKLocation - Base PickingStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
102SZPRLCLocation - Pre-PickStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
103SZMPTLMerge PartialsCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
104SZMUMSMerge Unit of Measure StructuresCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
105SZFIFRFIFO Receipt DateCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
106SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
107SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
108SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
109SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
110SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
111SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
112SZSTAWStatusCharacterUDC (00 WS)10 Allow NULL? 
113SZEFFTEffective - Thru DateDateGeneric Edit60
114SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
115SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
116SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
117SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
118SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
119SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
120SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 

TOP910 | 41 | F4101Z1A INDEXES

NumberDescription
2User Batch + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending