JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

www.jdetables.com

Implementation Guides |  920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F9671SDSoftware Update Detail Table
3F0101ABAddress Book Master
4F4101IMItem Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4311PDPurchase Order Detail File
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F4211SDSales Order Detail File
3F4101IMItem Master
4F0101ABAddress Book Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4102IBItem Branch File
7F4311PDPurchase Order Detail File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F0411RPAccounts Payable Ledger
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File
PHPRef.com - the webs number one PHP Function reference tool
44H: Homebuilder Management
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F44H501ZSZ1872HB Sales Master Unedited Transaction FileFiles44H: Homebuilder Management
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZHBMCUS, SZHBLOT, SZCSSEQ, SZACTVSEQ, SZMCU, SZHBAREA, SZCPHASE, SZBYR, SZMLTBYR, SZHBPLAN, SZHBELEV, SZSWING, SZSALLST, SZSALNXT, SZDCG, SZCONACT, SZHBSCS, SZSDJ, SZSRPDJ, SZSRDJ, SZCAPRVL, SZECDJ, SZCDJ, SZEDJ, SZCSRCD, SZCSN1, SZCSN2, SZCSN3, SZBHPRICE, SZLOTPREM, SZINCA1, SZINCA2, SZINCA3, SZUPG, SZNETBP, SZOPRV1, SZOPRV2, SZOPRV3, SZOPRV4, SZOPRV5, SZOPRV6, SZOPRV7, SZOPRV8, SZOPRV9, SZOPINCA, SZNETOPT, SZTOTSAL, SZANSM01, SZANSM02, SZANSM03, SZANSM04, SZANSM05, SZANSM06, SZANSM07, SZANSM08, SZANSM09, SZANSM10, SZCMPCT1, SZCMPCT2, SZCMPCT3, SZCMPCT4, SZCMPCT5, SZCMPCT6, SZCMPCT7, SZCMPCT8, SZCMPCT9, SZCMPCT10, SZCM1, SZCM2, SZCM3, SZCM4, SZCM5, SZCM6, SZCM7, SZCM8, SZCM9, SZCM10, SZLDR, SZLOANNUM, SZLOANTYP, SZMGA, SZINRTE, SZINRLCK, SZPXD, SZDNPT, SZEMD, SZDTKN, SZMAD, SZTAD, SZLADJ, SZCTG, SZCTGS, SZPTX, SZCTGJ, SZLRD, SZCCNVD, SZCLJ, SZCXD, SZCRD, SZCN1, SZCN2, SZLAG, SZDCAPPT, SZDCSTM, SZDCADT, SZCLT, SZTEDJ, SZTIDJ, SZTLN1, SZTLN2, SZTLN3, SZBSWD, SZBSWT, SZBAWD, SZUSD1, SZUSD2, SZUSD3, SZUSD4, SZUSD5, SZUSD6, SZUSD7, SZUSD8, SZUSD9, SZUSD10, SZUSD11, SZUSD12, SZUSD13, SZUSD14, SZUSD15, SZUSD16, SZUSD17, SZUSD18, SZUSD19, SZUSD20, SZUAMT01, SZUAMT02, SZUAMT03, SZUAMT04, SZUAMT05, SZUAMT06, SZUAMT07, SZUAMT08, SZUAMT09, SZUAMT10, SZSMC01, SZSMC02, SZSMC03, SZSMC04, SZSMC05, SZSMC06, SZSMC07, SZSMC08, SZSMC09, SZSMC10, SZUSAN01, SZUSAN02, SZUSAN03, SZUSAN04, SZUSAN05, SZHBST1, SZHBST2, SZHBST3, SZHBST4, SZHBST5, SZCRTU, SZCRTJ, SZCRTT, SZWRKSTNID, SZHBOPID, SZUPMB, SZUPMJ, SZUPMT, SZJOBN, SZPID FROM F44H501Z

TOP812 | 44H | F44H501Z COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZHBMCUSCommunityStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
15SZHBLOTLot NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
16SZCSSEQSequence - Current SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
17SZACTVSEQActive Sales SequenceCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
18SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
19SZHBAREAHomeBuilder Area IDStringUDC (00 05)30 Allow NULL? 
20SZCPHASEPhaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
21SZBYRBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
22SZMLTBYRMultiple BuyersCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
23SZHBPLANPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
24SZHBELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
25SZSWINGSwingCharacterUDC (44H2 SW)10 Allow NULL? 
26SZSALLSTSales Activity Code - LastStringUDC (44H0 RL)30 Allow NULL? 
27SZSALNXTSales Activity Code - NextStringUDC (44H0 RL)30 Allow NULL? 
28SZDCGDate - Status ChangedDateGeneric Edit60
29SZCONACTSold at Construction ActivityStringUDC (44H0 RL)30 Allow NULL? 
30SZHBSCSSales Contract StatusStringUDC (44H5 ST)30 Allow NULL? 
31SZSDJSales Date (Julian)DateGeneric Edit60
32SZSRPDJSale Reported Date (Julian)DateGeneric Edit60
33SZSRDJSale Ratified Date (Julian)DateGeneric Edit60
34SZCAPRVLCredit Approval Date (Julian)DateGeneric Edit60
35SZECDJProjected Close Date (Julian)DateGeneric Edit60
36SZCDJClose Date (Julian)DateGeneric Edit60
37SZEDJCancel Date (Julian)DateGeneric Edit60
38SZCSRCDCancel Sale Reason CodeStringUDC (44H5 CS)30 Allow NULL? 
39SZCSN1Cancel Sale Note 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
40SZCSN2Cancel Sale Note 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
41SZCSN3Cancel Sale Note 3StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
42SZBHPRICEAmount - Base House Sales PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
43SZLOTPREMAmount - Lot PremiumNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
44SZINCA1Amount - Incentive 1NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
45SZINCA2Amount - Incentive 2NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
46SZINCA3Amount - Incentive 3NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
47SZUPGAmount - UpgradeNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
48SZNETBPAmount - Net Base PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
49SZOPRV1Amount - Option Revenue 1NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
50SZOPRV2Amount - Option Revenue 2NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
51SZOPRV3Amount - Option Revenue 3NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
52SZOPRV4Amount - Option Revenue 4NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
53SZOPRV5Amount - Option Revenue 5NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
54SZOPRV6Amount - Option Revenue 6NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
55SZOPRV7Amount - Option Revenue 7NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
56SZOPRV8Amount - Option Revenue 8NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
57SZOPRV9Amount - Option Revenue 9NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
58SZOPINCAAmount - Option IncentiveNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
59SZNETOPTAmount - Net Option PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
60SZTOTSALAmount - Total Sales PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
61SZANSM01Address Number - Sales Master 1NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
62SZANSM02Address Number - Sales Master 2NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
63SZANSM03Address Number - Sales Master 3NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
64SZANSM04Address Number - Sales Master 4NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
65SZANSM05Address Number - Sales Master 5NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
66SZANSM06Address Number - Sales Master 6NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
67SZANSM07Address Number - Sales Master 7NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
68SZANSM08Address Number - Sales Master 8NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
69SZANSM09Address Number - Sales Master 9NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
70SZANSM10Address Number - Sales Master 10NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
71SZCMPCT1Commission Percentage 1NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
72SZCMPCT2Commission Percentage 2NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
73SZCMPCT3Commission Percentage 3NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
74SZCMPCT4Commission Percentage 4NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
75SZCMPCT5Commission Percentage 5NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
76SZCMPCT6Commission Percentage 6NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
77SZCMPCT7Commission Percentage 7NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
78SZCMPCT8Commission Percentage 8NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
79SZCMPCT9Commission Percentage 9NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
80SZCMPCT10Commission Percentage 10NumericGeneric Edit53 Allow NULL? 
81SZCM1Amount - Commission 1NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
82SZCM2Amount - Commission 2NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
83SZCM3Amount - Commission 3NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
84SZCM4Amount - Commission 4NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZCM5Amount - Commission 5NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZCM6Amount - Commission 6NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
87SZCM7Amount - Commission 7NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
88SZCM8Amount - Commission 8NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
89SZCM9Amount - Commission 9NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZCM10Amount - Commission 10NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
91SZLDRLender NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
92SZLOANNUMLoan NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
93SZLOANTYPLoan TypeStringUDC (44H5 LT)100 Allow NULL? 
94SZMGAMortage_AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
95SZINRTEInterest RateNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
96SZINRLCKInterest Rate Lock DateDateGeneric Edit60
97SZPXDPoints expiration dateDateGeneric Edit60
98SZDNPTDown PaymentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
99SZEMDEarnest Money DepositNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
100SZDTKNAmount - Deposit TakenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
101SZMADMortgage Approval Date (julian)DateGeneric Edit60
102SZTADTitle Appt. DateDateGeneric Edit60
103SZLADJLoan Application DateDateGeneric Edit60
104SZCTGContingent Sale FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
105SZCTGSContingent Sale TypeStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
106SZPTXProperty TextStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
107SZCTGJContingency Effective DateDateGeneric Edit60
108SZLRDListing Receipt DateDateGeneric Edit60
109SZCCNVDContingency Converted DateDateGeneric Edit60
110SZCLJConversion Loss DateDateGeneric Edit60
111SZCXDContingency Expiration DateDateGeneric Edit60
112SZCRDContingency Release DateDateGeneric Edit60
113SZCN1Contingent Note 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
114SZCN2Contingent Note 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
115SZLAGListing AgentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
116SZDCAPPTDesign Center AppointmentDateGeneric Edit60
117SZDCSTMDesign Center Appointment TimeStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
118SZDCADTActual Design Center AppointmentDateGeneric Edit60
119SZCLTChange LotStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
120SZTEDJTransfer Buyer Date (Julian)DateGeneric Edit60
121SZTIDJTransfer Buyer In Date (Julian)DateGeneric Edit60
122SZTLN1Transfer Lot Note 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
123SZTLN2Transfer Lot Note 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
124SZTLN3Transfer Lot Note 3StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
125SZBSWDBuyer Scheduled Walkthru DateDateGeneric Edit60
126SZBSWTBuyer Scheduled Walkthru TimeStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
127SZBAWDBuyer Actual Walkthru DateDateGeneric Edit60
128SZUSD1User Date 1DateGeneric Edit60
129SZUSD2User Date 2DateGeneric Edit60
130SZUSD3User Date 3DateGeneric Edit60
131SZUSD4User Date 4DateGeneric Edit60
132SZUSD5User Date 5DateGeneric Edit60
133SZUSD6User Date 6DateGeneric Edit60
134SZUSD7User Date 7DateGeneric Edit60
135SZUSD8User Date 8DateGeneric Edit60
136SZUSD9User Date 9DateGeneric Edit60
137SZUSD10User Date 10DateGeneric Edit60
138SZUSD11User Date 11DateGeneric Edit60
139SZUSD12User Date 12DateGeneric Edit60
140SZUSD13User Date 13DateGeneric Edit60
141SZUSD14User Date 14DateGeneric Edit60
142SZUSD15User Date 15DateGeneric Edit60
143SZUSD16User Date 16DateGeneric Edit60
144SZUSD17User Date 17DateGeneric Edit60
145SZUSD18User Date 18DateGeneric Edit60
146SZUSD19User Date 19DateGeneric Edit60
147SZUSD20User Date 20DateGeneric Edit60
148SZUAMT01User Defined Amount 01NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
149SZUAMT02User Defined Amount 02NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
150SZUAMT03User Defined Amount 03NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
151SZUAMT04User Defined Amount 04NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
152SZUAMT05User Defined Amount 05NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
153SZUAMT06User Defined Amount 06NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
154SZUAMT07User Defined Amount 07NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
155SZUAMT08User Defined Amount 08NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
156SZUAMT09User Defined Amount 09NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
157SZUAMT10User Defined Amount 10NumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
158SZSMC01Sales Category Code 1StringUDC (44H5 01)30 Allow NULL? 
159SZSMC02Sales Category Code 2StringUDC (44H5 02)30 Allow NULL? 
160SZSMC03Sales Category Code 3StringUDC (44H5 03)30 Allow NULL? 
161SZSMC04Sales Category Code 4StringUDC (44H5 04)30 Allow NULL? 
162SZSMC05Sales Category Code 5StringUDC (44H5 05)30 Allow NULL? 
163SZSMC06Sales Category Code 6StringUDC (44H5 06)30 Allow NULL? 
164SZSMC07Sales Category Code 7StringUDC (44H5 07)30 Allow NULL? 
165SZSMC08Sales Category Code 8StringUDC (44H5 08)30 Allow NULL? 
166SZSMC09Sales Category Code 9StringUDC (44H5 09)30 Allow NULL? 
167SZSMC10Sales Category Code 10StringUDC (44H5 10)30 Allow NULL? 
168SZUSAN01Address Number User Defined 01NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
169SZUSAN02Address Number User Defined 02NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
170SZUSAN03Address Number User Defined 03NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
171SZUSAN04Address Number User Defined 04NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
172SZUSAN05Address Number User Defined 05NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
173SZHBST1HomeBuilder Status Code 1CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
174SZHBST2HomeBuilder Status Code 2CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
175SZHBST3HomeBuilder Status Code 3CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
176SZHBST4HomeBuilder Status Code 4CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
177SZHBST5HomeBuilder Status Code 5CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
178SZCRTUCreated by userStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
179SZCRTJDate - CreatedDateGeneric Edit60
180SZCRTTTime - CreatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
181SZWRKSTNIDOriginal Work Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
182SZHBOPIDOriginal Program IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
183SZUPMBUpdated By - UserStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
184SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
185SZUPMTTime - Last UpdatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
186SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
187SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 

TOP812 | 44H | F44H501Z INDEXES

NumberDescription
1UserBatchTransNoTransLineNo (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
2CommunityLotSequence
ElementAliasDescriptionSequence
1HBMCUSCommunityAscending
2HBLOTLot NumberAscending
3CSSEQSequence - Current SalesAscending